Od dnia 04.04.2022 jesteśmy w lokalu po drugiej stronie ulicy: Nowy adres - Al.Krakowska 45, 02-183 Warszawa

System odgromowy - z jakich elementów się składa i jak działa

 

System odgromowySystem odgromowych spełnia istotną funkcję w budynkach o różnorodnym przeznaczeniu. Spotkamy się z nim w obiektach o charakterze mieszkalnym. Instalacja odgromowa wybierana jest również przez podmioty, dbające o bezpieczeństwo obiektów przemysłowych i usługowych.

 

Z czego składają się instalacje odgromowe?

 

Aby system odgromowy funkcjonował właściwie, każdy jego element musi działać bez zarzutu. Do istotnych części można zaliczyć zwody. To one są pierwszym miejscem "spotkania" instalacji z wyładowaniem i bezpośrednio przyjmują na siebie ich siłę. Ogromne znaczenie mają również przewody odprowadzające. Odpowiadają za to, żeby instalacja odgromowa mogła skutecznie odprowadzić prąd ze zwojów pionowych i poziomych. Dokąd odprowadzany jest ten prąd? W tym miejscu należy wspomnieć o uziomach.

 

W jaki sposób systemy odgromowe przejmują ładunek elektryczny?

 

Funkcja uziomów jest prosta. Mają rozproszyć ładunek elektryczny w gruncie. W tym celu zwody bezpośrednio łączy się z ziemią. Uziom ma przeważnie formę stalowego pręta wbitego w ziemię. W tym celu można wykorzystać także ocynkowaną taśmę stalową. Położenie uziomów nie jest przypadkowe. Muszą znajdować się na odpowiedniej głębokości w ziemi. Oprócz tego powinny być umieszczone w odległości min. 1 metra od budynku.

 

Profesjonalne systemy odgromowe - pozostałe elementy

 

System odgromowy tworzony jest również przez:

 

1. Maszty odgromowe

 

Ta część pozwala na stworzenie swoistej strefy ochronnej. W praktyce oznacza to, że system odgromowy, dzięki masztom, może ochronić również wysokie elementy, wystające ponad dach. Nowoczesne instalacje odgromowe mogą składać się z masztów różnego rodzaju. Wyróżniamy m.in.: maszty na trójnogu, maszty izolowane i maszty wolnostojące.

 

2. Zaciski probiercze

 

Systemy odgromowe nie będą działać właściwie, jeśli zaniedbamy kwestię połączenia przewodu odprowadzającego z uziomem. Właśnie w tym celu wykorzystuje się zacisk probierczy. Doświadczeni fachowcy, priorytetowo traktujący bezpieczeństwo i funkcjonalność, przedstawiane przez instalacje odgromowe, zatroszczą się o jeszcze jedną kwestię. Mowa o odpowiednim zabezpieczeniu zacisku probierczego z pomocą specjalnej puszki kontrolno-pomiarowej.

 

Instalacja odgromowa - jak wybrać właściwą?

 

Kwestię doboru instalacji określają przepisy. Pod uwagę bierze się m.in. klasę odgromową budynku. To na jej podstawie możliwe jest zweryfikowanie, czy dane systemy odgromowe sprawdzą się w konkretnym przypadku. Do jej obliczenia wykorzystuje się specjalistyczne programy.